ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cầu đẹp nhất với xác suất chiến thắng rất cao. Để nhận được số đẹp các bạn cần nạp đủ tiền. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhìn thấy dàn đề hiện trên màn hình.
 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC SIÊU VÍP, giá 1.000.000vnđ

 các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00 nhé!

Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ là được 

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

      Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
29/03/2020 Đầu 1  Đuôi 4 win  Đầu 1  Đuôi 4
28/03/2020 Đầu 8  Đuôi 1 miss
27/03/2020 Đầu 2  Đuôi 6 miss
26/03/2020 Đầu 3  Đuôi 5 win  Đầu 3  Đuôi 5
25/03/2020 Đầu 9  Đuôi 6 win  Đầu 9  Đuôi 6
24/03/2020 Đầu 4  Đuôi 5 miss
23/03/2020 Đầu 6  Đuôi 9 miss
22/03/2020 Đầu 0  Đuôi 8 miss
21/03/2020 Đầu 2  Đuôi 1 win  Đầu 2  Đuôi 1
20/03/2020 Đầu 0  Đuôi 2 miss
19/03/2020 Đầu 4  Đuôi 8 miss
18/03/2020 Đầu 8  Đuôi 9 win  Đầu 8  Đuôi 9
17/03/2020 Đầu 6  Đuôi 7 win  Đầu 6  Đuôi 7
16/03/2020 Đầu 7  Đuôi 3 miss
15/03/2020 Đầu 4  Đuôi 6 miss
14/03/2020 Đầu 0  Đuôi 1 miss
13/03/2020 Đầu 1  Đuôi 8 win  Đầu 1  Đuôi 8
12/03/2020 Đầu 5  Đuôi 1 win  Đầu 5  Đuôi 1
11/03/2020 Đầu 2  Đuôi 1 win  Đầu 2
10/03/2020 Đầu 1  Đuôi 5 miss
09/03/2020 Đầu 7  Đuôi 3 win  Đầu 7  Đuôi 3
08/03/2020 Đầu 3  Đuôi 9 miss
07/03/2020 Đầu 1  Đuôi 3 miss
06/03/2020 Đầu 7  Đuôi 0 miss
05/03/2020 Đầu 9  Đuôi 1 win  Đầu 9  Đuôi 1
04/03/2020 Đầu 0  Đuôi 8 miss
03/03/2020 Đầu 2  Đuôi 4 win  Đầu 2
02/03/2020 Đầu 1  Đuôi 9 miss
01/03/2020 Đầu 3  Đuôi 5 win  Đầu 3  Đuôi 5
29/02/2020 Đầu 6  Đuôi 0 miss
28/02/2020 Đầu 1  Đuôi 3 miss
27/02/2020 Đầu 2  Đuôi 1 win  Đầu 2
26/02/2020 Đầu 4  Đuôi 6 win  Đầu 4  Đuôi 6
25/02/2020 Đầu 2  Đuôi 7 miss
24/02/2020 Đầu 0  Đuôi 9 win  Đầu 0  Đuôi 9
23/02/2020 Đầu 1  Đuôi 5 miss
22/02/2020 Đầu 4  Đuôi 7 win  Đầu 4  Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 1  Đuôi 2 miss
20/02/2020 Đầu 4  Đuôi 3 miss
19/02/2020 Đầu 9  Đuôi 8 win  Đầu 9  Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 1  Đuôi 6 win  Đầu 1  Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 2  Đuôi 9 miss
16/02/2020 Đầu 6  Đuôi 8 miss
15/02/2020 Đầu 1  Đuôi 0 win  Đầu 1
14/02/2020 Đầu 8  Đuôi 2 miss
13/02/2020 Đầu 3  Đuôi 2 win  Đầu 3  Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 5  Đuôi 8 miss
11/02/2020 Đầu 9  Đuôi 6 win  Đầu 9  Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 0  Đuôi 8 miss
09/02/2020 Đầu 4  Đuôi 7 win  Đầu 4  Đuôi 7
08/02/2020 Đầu 9  Đuôi 0 win  Đầu 9
07/02/2020 Đầu 2  Đuôi 2 miss
06/02/2020 Đầu 3  Đuôi 5 win  Đuôi 5
05/02/2020 Đầu 1  Đuôi 5 win  Đầu 1  Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1  Đuôi 0 win  Đầu 1  Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 7  Đuôi 0 miss
02/02/2020 Đầu 4  Đuôi 2 miss
01/02/2020 Đầu 0  Đuôi 3 miss
31/01/2020 Đầu 2  Đuôi 5 win  Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 7  Đuôi 6 miss
29/01/2020 Đầu 8  Đuôi 9 win  Đầu 8  Đuôi 9
28/01/2020 Đầu 4  Đuôi 0 win  Đầu 4  Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 7  Đuôi 5 win  Đầu 7  Đuôi 5
22/01/2020 Đầu 4  Đuôi 1 win  Đầu 4
21/01/2020 Đầu 3  Đuôi 8 miss
20/01/2020 Đầu 5  Đuôi 0 win  Đầu 5  Đuôi 0
19/01/2020 Đầu 3  Đuôi 9 miss
18/01/2020 Đầu 4  Đuôi 6 win  Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 1  Đuôi 9 miss
16/01/2020 Đầu 8  Đuôi 2 win  Đầu 8  Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 1  Đuôi 0 win  Đầu 1  Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6  Đuôi 7 win  Đầu 6
13/01/2020 Đầu 4  Đuôi 3 win  Đầu 4
12/01/2020 Đầu 3  Đuôi 9 miss
11/01/2020 Đầu 5  Đuôi 8 win  Đầu 5  Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 6  Đuôi 3 miss
09/01/2020 Đầu 7  Đuôi 5 win  Đầu 7
08/01/2020 Đầu 0  Đuôi 4 win  Đầu 0  Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5  Đuôi 8 win  Đầu 5
06/01/2020 Đầu 1  Đuôi 9 win  Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2  Đuôi 1 win  Đầu 2  Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 8  Đuôi 6 miss
03/01/2020 Đầu 9  Đuôi 2 miss
02/01/2020 Đầu 0  Đuôi 4 win  Đầu 0  Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 2  Đuôi 0 miss